Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η άσκηση ειδικά αν τυχόν δεν είστε γυμνασμένοι πρέπει να γίνετε με μέτρο. Μην ανεβάσετε απότομα τις επαναλήψεις διότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος τραυματισμού.

ΠΗΓΗ 

Διαφήμιση

Διαφήμιση